Prishöjning 1 November 2021

Till våra Kunder & Partners,

Vi kommer från och med den 1 November 2021 att genomföra en prisökning på delar av vårt sortiment.

Anledningen är den senaste tidens förändrade omvärldsfaktorer. Faktorer som i kombination med bland annat ökade råvarupriser på t.ex. förpackningsmaterial, papper och plast, lett till att vi sett ett behov av att justera våra priser.

Har ni frågor angående prishöjningen så är ni välkomna att kontakta oss på 046-71 22 22 eller info@popz.se

Med vänliga hälsningar
Popz Sverige AB

11, oktober, 2021
Dela den här historien, Välj din plattform!