Maskinen låter riktigt illa, vad kan det vara?

Fläktmotorn.

Om maskinen skriker är det troligen fläktmotorn som behöver bytas.
Kontakta oss för service eller reservdelar.

05, december, 2016
Dela den här historien, Välj din plattform!