Det är slush i tankarna fast jag satt den i natt/saftläge, varför?

Sannolikt har du för lite slush i tanken närmast knapparna.
Fyll tanken till minst minimum (flytande produkt) så fungerar det igen.

05, december, 2016
Dela den här historien, Välj din plattform!