Hur ska jag blanda koncentratet?

Det står på dunken: 1 del koncentrat och 5 delar vatten. Väldigt viktigt att det…

Har ni azofärger i ert koncentrat?

Nej, vi har inte azofärger i vår slush.

Var tillverkas er slush?

Vårt slushkoncentrat produceras i Sverige.

Min maskin klickar, ska den göra det?

Det är helt normalt. Det är magnetventilerna som klickar. De styr hur mycket kyla som…

Min slush är för hård/lös, hur justerar jag det?

På baksidan av maskinen finns justeringen Det finns en för varje tank. Ser ut som en…

Hur ofta ska jag göra ren min maskin?

Minst en gång i veckan. För att maskinen ska fungera optimalt bör du göra rent…

Hur lång tid tar det innan det blir slush?

Ca. 1 timme. Det beror på hur mycket du har i tankarna och hur varmt…

Det är slush i tankarna fast jag satt den i natt/saftläge, varför?

Sannolikt har du för lite slush i tanken närmast knapparna. Fyll tanken till minst minimum…

Min slushmaskin kyler dåligt.

Kan vara flera olika anledningar. Maskinen står för nära en vägg. Den behöver minst 15-20…

Maskinen fungerar inte men det lyser en röd/grön lampa, vad är fel?

Maskinen har blivit överhettad. Troligen är filtret igensatt vilket gör att maskinen går varm. Gör…